Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"sektor" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sektor" po polsku

sektor

rzeczownik
 1. sector ***
  • sektor (np. w gospodarce) [policzalny]
   This is a key sector in our economy, therefore we cannot privatise it. (To jest kluczowy sektor naszej gospodarki, więc nie możemy go sprywatyzować.)
   The industrial sector is flourishing in Germany. (Sektor przemysłowy świetnie się rozwija w Niemczech.)
 2. segment **
  • część (populacji), segment (np. rynku), sektor (np. finansowy) [policzalny]
   She cannot take part in different segments of the society all the time. (Nie może działać w rożnych częściach społeczeństwa w tym samym momencie.)
   She works for the financial segment in a well-known company. (Ona pracuje dla sektoru finansowego w dobrze znanej firmie.)
   zobacz także: portion
 3. enclosure

powered by  eTutor logo