"dach" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dach" po polsku

dach

How to Walk on a Tile Roof | DoItYourself.com IIHS Small Car Roof Strenght
rzeczownik
 1. roof ***
  • dach (część budynku) [COUNTABLE]
   I wanted to see the city from the roof. (Chciałem zobaczyć miasto z dachu.)
   The roof of our house leaks every time it rains. (Dach naszego domu przecieka za każdym razem gdy pada.)
  • dach (w samochodzie) [COUNTABLE]
   This car has an extra window in the roof. (To auto ma dodatkowe okno w dachu.)
   He painted the roof of his car red. (On pomalował dach swojego samochodu na czerwono.)
 2. rooftop *  
  We don't have time to plan a rooftop escape. (Nie mamy czasu na zaplanowanie ucieczki dachem.)
  This building has a pool on the rooftop. (Ten budynek ma basen na dachu.)
 3. housetop
  • dach (domu)

powered by  eTutor logo