BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"spadzisty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spadzisty" po polsku

spadzisty

przymiotnik
 1. sheer **
  • stromy (np. pagórek), spadzisty (np. dach)
   He was sitting on a sheer roof of my house - I was afraid that he'd fall! (Siedział na spadzistym dachu mojego domu - bałem się, że spadnie!)
   This hill is too sheer for me - I'm not going there with you. (Ten pagórek jest dla mnie zbyt stromy - nie idę tam z tobą.)
   link synonim: steep
 2. sloping
 3. precipitous
 4. slanting
 5. declivitous

powered by  eTutor logo