"stromy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stromy" po polsku

stromy

obrazek do "steep" po polsku Steep but moderate rock on the
przymiotnik
 1. steep **  
  The castle is set on a steep hill. (Zamek jest usytuowany na stromym wzgórzu.)
  It's dangerous to ski down these steep slopes. (To niebezpieczne jeździć na nartach na tych stromych stokach.)
  Most of the streets in San Francisco are rather steep. (Większość ulic San Francisco jest raczej stroma.)
  link synonim: sheer
 2. sheer **
  • stromy (np. pagórek), spadzisty (np. dach)
   He was sitting on a sheer roof of my house - I was afraid that he'd fall! (Siedział na spadzistym dachu mojego domu - bałem się, że spadnie!)
   This hill is too sheer for me - I'm not going there with you. (Ten pagórek jest dla mnie zbyt stromy - nie idę tam z tobą.)
   link synonim: steep
 3. uphill
 4. abrupt  
 5. precipitous

Powiązane zwroty — "stromy"

przymiotnik
łagodny (nie stromy, np. stok) = gentle
przysłówek
stromo = steeply +1 znaczenie
rzeczownik

powered by  eTutor logo