steep = stromy

Steep but moderate rock on the

Źródło: http://www.alpinedave.com/enchantments/dragontail/serpentine.htm

stromy

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The castle is set on a steep hill. = Zamek jest usytuowany na stromym wzgórzu.