PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"district" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "district" po angielsku

district ****

Red Light District
rzeczownik
 1. dzielnica, część miasta [COUNTABLE]
  He'd moved east to the Wilshire District. (On przeprowadził się na wschód do dzielnicy Wilshire.)
  This had been a district of large buildings. (To była dzielnica wielkich budynków.)
  Theft is a serious problem in this district. (Kradzieże są poważnym problemem w tej dzielnicy.)
  link synonim: quarter
 2. rejon (wydzielony oficjalnie) [COUNTABLE]
  We live in the best school district there is. (Żyjemy w najlepszym rejonie szkół jaki jest.)
  This is an industrial district. (To jest rejon przemysłowy.)
 3. okręg wyborczy
  How many voters are in your district? (Ilu wyborców jest w twoim okręgu wyborczym?)
  There are two thousand voters in my district. (W moim okręgu wyborczym jest dwa tysiące wyborców.)
czasownik
 1. podzielić na okręgi wyborcze American English
  We have to district the country before the election. (Musimy podzielić kraj na okręgi wyborcze przed wyborami.)
  We are still waiting for our city to be districted. (Nadal czekamy, aż nasze miasto zostanie podzielone na okręgi wyborcze.)
przymiotnik
 1. powiatowy British English
  The district authorities gave money to the local art center. (Władze powiatowe dały pieniądze miejscowemu centrum sztuki.)
  This is district money, so we can't use it. (To są powiatowe pieniądze, więc nie możemy ich użyć.)
 2. rejonowy
  He went to the district court. (On poszedł do sądu rejonowego.)
  You have a subpoena to a district court. (Masz wezwanie do sądu rejonowego.)

Powiązane zwroty — "district"

rzeczownik
kolokacje

podobne do "district" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "district" po polsku

rzeczownik
nazwa własna

powered by  eTutor logo