"historic district" — Słownik kolokacji angielskich

historic district kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): historyczny region
  1. historic przymiotnik + district rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For lack of time, we never made it to the historic district known as the Point.