"postronny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "postronny" po polsku

postronny

przymiotnik
  1. outside ****  
    This man is an outside witness - he'll tell us what happened. (Ten mężczyzna jest postronnym świadkiem - on powie nam, co się stało.)
    I'm sorry but I'm not objective - we have to find an outside person. (Przykro mi, ale nie jestem obiektywny - musimy znaleźć postronną osobę.)

Powiązane zwroty — "postronny"

rzeczownik

powered by  eTutor logo