TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"side of something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "side of something" po angielsku

side of something

rzeczownik
 1. strona czegoś
  They caught her because she was driving on the wrong side of the road. (Oni złapali ją, bo jeździła po złej stronie drogi.)
  At the other side of the garden, my grandparents sat at the table. (Po drugiej stronie ogrodu moi dziadkowie usiedli przy stole.)
 2. ściana boczna czegoś
 3. krawędź czegoś (np. łóżka)
  I sat on the side of the bed and looked at my wife. (Usiadłem na krawędzi łóżka i popatrzyłem na moją żonę.)
 4. strona czegoś (np. kartki papieru)
  I wrote my name on the left-hand side of the page. (Napisałem moje imię po lewej stronie kartki.)
 5. zbocze czegoś
  I saw the fire on the side of the mountain. (Zobaczyłem ogień na zboczu góry.)
 1. czyjaś strona charakteru
  I must say that I never knew this side of her. (Muszę przyznać, że nigdy nie znałem tej strony jej charakteru.)
  You're not very mysterious, I know all sides of you. (Nie jesteś zbyt tajemniczy, znam twoje wszystkie strony charakteru.)