Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"krawędź czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "krawędź czegoś" po polsku

obrazek do "edge" po polsku
rzeczownik
 1. edge ****
  • krawędź, brzeg, skraj [policzalny]
   Tom sat on the edge of the bed. (Tom usiadł na krawędzi łóżka.)
   The house was placed on the edge of the wood. (Dom był usytuowany na skraju lasu.)
   Do not approach the edge of the cliff, I don't want you to fall. (Nie zbliżaj się do krawędzi klifu, nie chcę, żebyś spadł.)
   He stopped a few steps from the edge. (On zatrzymał się kilka kroków od krawędzi.)
   zobacz także: margin
  • skraj, krawędź (stan bycia tuż przed jakąś nową sytuacją, np. na skraju załamania) [niepoliczalny]
   We are on the edge of bankruptcy. (Jesteśmy na krawędzi bankructwa.)
   My sister in law is on the edge of a mental breakdown. (Moja szwagierka jest na skraju załamania nerwowego.)
   zobacz także: verge, brink
 2. ridge **
  • krawędź, brzeg [policzalny]
   She saw the ridge road going off to the right. (Ona widziała, że droga na brzegu skręcała w prawo.)
   I cut my finger with a ridge of glass. (Skaleczyłam palec krawędzią szkła.)
 3. rim **
  • brzeg, krawędź, obrzeże (np. filiżanki) [policzalny]
   This cup has a broken rim. (Ta filiżanka ma nadkruszone obrzeże.)
   She cut her lip on the rim of an old glass. (Skaleczyła sobie wargę krawędzią starej szklanki.)
   The rim of my cup is chipped. (Brzeg mojej filiżanki jest wyszczerbiony.)
 4. lip ***
  • krawędź, brzeg (np. wąwozu, rowu) [policzalny]
   She stood on the lip of the cliff and got dizzy. (Ona stanęła na krawędzi klifu i zakręciło jej się w głowie.)
  • brzeg, krawędź (np. dzbanka, kubka) [policzalny]
   The lip of the cup is chipped. (Brzeg filiżanki jest wyszczerbiony.)
   He cut his tongue on a lip of that cup. (Przeciął sobie język na krawędzi tej filiżanki.)
   link synonim: rim
 5. side *****   [policzalny]
  He left the plate at the side of the table. (On zostawił talerz na krawędzi stołu.)
  If you step on the side of the pavement, you lose. (Jeżeli nadepniesz na krawędź chodnika, to przegrywasz.)
 6. verge *
  • brzeg, kraniec, krawędź
   We might all be on the verge of going to prison. (Wszyscy możemy być na krawędzi pójścia do więzienia.)
   I don't know about you but I'm on the verge of a breakdown. (Nie wiem jak ty, ale ja jestem na granicy załamania nerwowego.)
   zobacz także: edge
 7. brink *
  • krawędź, ostateczność (silny stan emocjonalny)
   I'm on the brink of a shame from which no man ever rises. (Jestem na krawędzi hańby, z której żaden człowiek się nie dźwignął.)
   It is revelation what we are capable of, when pushed to brink. (To niesamowite, do czego jesteśmy zdolni, gdy doprowadza się nas do krawędzi.)
 8. brim *
 9. line *****
  • rys (np. twarzy), krawędź (np. budynku) [policzalny]
   He was standing on the line of the skyscraper. (On stał na krawędzi wieżowca.)
 10. margin ** , także: margent dawne użycie
 11. hem
 12. nosing

krawędź czegoś

rzeczownik
 1. the edge of something  
  I sat at the edge of the cliff and admired the view. (Usiadłem na krawędzi klifu i podziwiałem widok.)
  He gripped the edge of his chair to steady himself. (On złapał się krawędzi swojego krzesła, żeby się podeprzeć.)
  She saw a figure at the edge of the woods. (Ona zobaczyła postać na krawędzi lasu.)
 2. side of something
  • krawędź czegoś (np. łóżka)
   I sat on the side of the bed and looked at my wife. (Usiadłem na krawędzi łóżka i popatrzyłem na moją żonę.)

Powiązane zwroty — "krawędź czegoś"

rzeczownik
krawężnik = kerb BrE , curb AmE +2 znaczenia
przymiotnik
Zobacz także: próg nosakrawędziarka