"przykład czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przykład czegoś" po polsku — Słownik angielsko-polski

82/365 - The student teaches The high school students
rzeczownik
 1. example ****   [COUNTABLE]
  Could you give me an example? (Czy mógłbyś podać mi przykład?)
  It is a very good example. (To jest bardzo dobry przykład.)
  Follow my example. (Idź za moim przykładem.)
 2. instance **** , także: instantiation
  • przypadek, przykład [COUNTABLE]
   In each instance, we gave them 48 hours to leave. (W każdym przypadku daliśmy im 48 godzin, żeby się wycofali.)
   This is a perfect instance. (To jest idealny przykład.)
 3. illustration **   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  Your illustration is poor. (Twój przykład jest słaby.)
  Based on this illustration you can conclude the result of the experiment. (Opierając się na tym przykładzie możecie wywnioskować wynik eksperymentu.)
 4. paradigm **
 5. occurrence *
  • przykład (np. wybitnej architektury)
   This building is an exceptional occurrence of Gothic architecture. (Ten budynek jest wyjątkowym przykładem architektury gotyckiej.)
 6. exemplar
 7. exemplum  
 8. exemplification
 9. ensample

przykład czegoś

rzeczownik
 1. example of something  
  Let me give you just one example to illustrate what I mean. (Pozwól, że podam Ci tylko jeden przykład, który zilustruje to co mam na myśli.)
  Examples of racism are very widespread in this country. (Przykłady rasizmu są bardzo rozpowszechnione w tym kraju.)
  Let me give you an example of how it works. (Pozwól, że podam Ci przykład tego jak to działa.)

Powiązane zwroty — "przykład czegoś"

przymiotnik
przykładowy = mock +1 znaczenie
przykładny = exemplary +1 znaczenie
rzeczownik
inne
przysłówek