"nazwa czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nazwa czegoś" po polsku

rzeczownik
 1. name *****
  • nazwa (miejsca, przedmiotu) [policzalny]
   I like this restaurant, but I can't remember its name. (Lubię tę restaurację, ale nie mogę sobie przypomnieć jej nazwy.)
   It's a popular name. (To jest popularna nazwa.)
   Do you remember the name of that store? (Pamiętasz nazwę tamtego sklepu?)
   What's the name of this university? (Jak nazywa się ten uniwersytet?)
   Tell me the name of the street. (Powiedz mi, jak się nazywa ta ulica.)
  • nazwa, marka potocznie [policzalny]
   "What is your favourite name?" "Puma." ("Jaka jest twoja ulubiona marka?" "Puma.")
   This name is overpriced. (Ta marka jest zbyt droga.)
 2. appellation , compellation
 3. appellative

nazwa czegoś

File:Tablice z nazwą ul. określanej nazwą „ulicy
rzeczownik
 1. name of something
  • nazwa czegoś (np. ulicy)
   -What is the name of this square? -It's Red Square. (-Jak się nazywa ten plac? -To jest Plac Czerwony.)
   I couldn't remember the name of the street and I got lost on my way to my girlfriend. (Nie potrafiłem przypomnieć sobie nazwy ulicy, więc zgubiłem się w drodze do mojej dziewczyny.)
 2. name for something  

powered by  eTutor logo