"skrót od "want to"" po angielsku - Słownik polsko-angielski

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "skrót od "want to""

rzeczownik
śruba rzymska (dwa pręty połączone podłużną nakrętką służące do naciągania want) = turnbuckle

podobne do "skrót od "want to"" po polsku - Słownik angielsko-polski

czasownik
rzeczownik
want = potrzeba +1 znaczenie
overdose , OD informal = zbyt duża dawka (np. lekarstwa) +1 znaczenie
ordnance datum British English , OD (skrót) = średni poziom morza
classified ad British English , small ad American English , want ad American English = ogłoszenie drobne
przymiotnik
wanted = poszukiwany (np. przez policję)
idiom
phrasal verb
inne