BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"tępak" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tępak" po polsku

tępak

rzeczownik
 1. booby
 2. loggerhead
 3. no-brainer American English informal
 4. charlie ***
  • głupek, pacan, tępak British English slang
   He's a charlie, he doesn't know the history of his own country. (On jest tępakiem, nie zna historii własnego kraju.)
   That charlie has just hit me in the head. (Ten głupek przed chwilą uderzył mnie w głowę.)
 5. deadhead
 6. turkey ***
  • tępak, kretyn, idiota American English slang [COUNTABLE]
   Such a shame that my boyfriend is a dull turkey, and we had to split up. (Cóż za szkoda, że mój chłopak jest tępym idiotą, i musieliśmy się rozstać.)
   I don't like John, he's a turkey. (Nie lubię Johna, to kretyn.)
   I always have to explain everything to him twice, he's such a turkey. (Zawsze muszę tłumaczyć mu wszystko dwa razy, jest takim tępakiem.)
 7. bonehead
 8. muffin *
 9. bimbo
  • tępak, dureń, idiota, głupek slang
   I'm sick of this bimbo. (Mam dość tego tępaka.)
   Maybe Tom is a bimbo but he's our bimbo. (Może i Tom jest głupkiem, ale on jest naszym głupkiem.)
 10. hammerhead
 11. lackwit  
 12. thickhead
 13. thickie , thicky
 14. woodenhead
 15. numskull
 16. dink
 17. gonk British English slang
 18. plonker
 19. dumb cluck
 20. flat-head , flathead
 21. dickwad
 22. nimwad

powered by  eTutor logo