PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"tępak" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tępak" po polsku

tępak

rzeczownik
 1. booby
 2. loggerhead
 3. charlie ***
  • głupek, pacan, tępak  BrE slang
   He's a charlie, he doesn't know the history of his own country. (On jest tępakiem, nie zna historii własnego kraju.)
   That charlie has just hit me in the head. (Ten głupek przed chwilą uderzył mnie w głowę.)
 4. deadhead
 5. turkey ***
  • tępak, kretyn, idiota  AmE slang [policzalny]
   Such a shame that my boyfriend is a dull turkey, and we had to split up. (Cóż za szkoda, że mój chłopak jest tępym idiotą, i musieliśmy się rozstać.)
   I don't like John, he's a turkey. (Nie lubię Johna, to kretyn.)
   I always have to explain everything to him twice, he's such a turkey. (Zawsze muszę tłumaczyć mu wszystko dwa razy, jest takim tępakiem.)
 6. bonehead
 7. muffin *
 8. bimbo
  • tępak, dureń, idiota, głupek slang
   I'm sick of this bimbo. (Mam dość tego tępaka.)
   Maybe Tom is a bimbo but he's our bimbo. (Może i Tom jest głupkiem, ale on jest naszym głupkiem.)
 9. hammerhead
 10. lackwit  
 11. thickhead
 12. thickie , thicky
 13. woodenhead
 14. numskull
 15. dink
 16. plonker
 17. gonk BrE slang
 18. dumb cluck
 19. flat-head , flathead
 20. dickwad
 21. nimwad

powered by  eTutor logo