"ćwok" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ćwok" po polsku

ćwok

rzeczownik
 1. herb , **
  • palant, ćwok  AmE slang
   Your boyfriend is a herb. Break up with him. (Twój chłopak to palant. Zerwij z nim.)
   Do you know this herb? He wants to fight with me. (Znasz tego ćwoka? On chce ze mną walczyć.)
 2. schlump , także: shlump , także: shloomp    AmE potocznie
 3. dink
 4. cull
 5. nobhead slang , także: nob slang
 6. gobbin
 7. gubbins
 8. gudgeon
 9. nong
 10. numbnuts slang , także: numbnut slang