"kierować się dokądś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kierować się dokądś" po polsku

"kierować się dokądś" — Słownik kolokacji angielskich

head in kolokacja
  1. head czasownik + in przyimek = wchodzić gdzieś, kierować się dokądś
    Bardzo silna kolokacja

    Others head south for a week or more in the sun.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo