"główne biuro" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "główne biuro" po polsku

główne biuro

JR East main office.jpg
rzeczownik
 1. headquarters ** , HQ (skrót) , H.Q. (skrót) , h.q. (skrót) , hdqrs. (skrót)
  • główna siedziba, centrala, główne biuro, główna kwatera [policzalny]
   The new company does not yet have a name, or even a headquarters office. (Nowa firma nie ma jeszcze nawet nazwy ani głównego biura.)
   Our headquarters is located in the centre of New York. (Nasza centrala jest położona w centrum Nowego Jorku.)
   link synonim: head office
 2. main office , head office

"główne biuro" — Słownik kolokacji angielskich

main office kolokacja
 1. main przymiotnik + office rzeczownik = główne biuro, centrala
  Bardzo silna kolokacja

  He got up and went to the door to the main office.

head office kolokacja
 1. head rzeczownik + office rzeczownik = główne biuro, centrala
  Silna kolokacja

  In 1940 the company moved its head offices to Hammersmith.

  Podobne kolokacje:
major office kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główne biuro
 1. major przymiotnik + office rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  He should also hold a major office in the Commonwealth.

powered by  eTutor logo