ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"be down" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "be down" po angielsku

be behind **
be down **

idiom
 1. być w plecy (jakąś sumę pieniędzy, ileś czasu, itd.)
  How far behind are you? (Jak bardzo jesteś w plecy?)
  I am 50 dollars down now. (Jestem teraz w plecy 50 dolarów.)
  She's way behind in work. (Jest bardzo w plecy z pracą.)
rzeczownik
 1. puch, puszek (np. u młodego ptaka) [niepoliczalny]
  Chicken's down is yellow. (Puszek kurczaka jest żółty.)
  My bird is losing its down. (Mój ptak traci swój puch.)
obrazek do "down" po polsku
przysłówek
 1. w dół
  Don't look down! (Nie patrz w dół!)
  We should start going down while it's not raining. (Powinniśmy zacząć schodzić w dół dopóki nie pada.)
 2. niżej
  "Do you know where the Browns live?" "They live one floor down." ("Czy wiesz, gdzie mieszkają państwo Brown?" "Mieszkają piętro niżej.")
  Their flat is 3 floors down. (Ich mieszkanie jest trzy piętra niżej.)
 3. do pozycji siedzącej, do pozycji leżącej
  Please sit down. (Proszę usiąść.)
  You should lay down, you're very weak. (Powinieneś się położyć, jesteś bardzo słaby.)
 4. na południe
  I'm planning a trip down south this summer. (Planuję tego lata wycieczkę na południe.)
  If we want to find the hidden treasure, we have to go down. (Jeżeli chcemy odnaleźć ukryty skarb, musimy iść na południe.)
 5. blisko, niedaleko
  Our destination is down. (Nasz cel podróży jest blisko.)
  She lives down from here. (Ona mieszka niedaleko stąd.)
 6. używane z czasownikami określającymi przyczepienie do podłoża
 7. mniej
 8. tracąc punkty na rzecz przeciwnika
  We are two points down against their team. (Tracimy dwa punkty na rzecz ich drużyny.)
 9. używane z czasownikami określającymi zapisywanie czegoś (np. w notesie)
  Write it down in your notebook. (Zapisz to w swoim zeszycie.)
  Please, note down these directions. (Proszę, zapisz te wskazówki.)
 10. w całości, od stóp do głów (np. umyć)
  I washed him from the head down. (Umyłam go od stóp do głów.)
  He was dressed in gold from the head down. (On był ubrany w złoto od stóp do głów.)
 11. używane na określenie tego, że ktoś opuszcza uniwersytet  BrE
 12. pionowo (o wpisywaniu hasła w krzyżówce)
  zobacz także: across
przyimek
 1. wzdłuż
  There are many shops down the Green street. (Jest wiele sklepów wzdłuż ulicy Zielonej.)
  Go down this street and then turn left. (Proszę iść wzdłuż tej ulicy, a potem skręcić w lewo.)
 2. w dół (np. rzeki)
  We went down the river to find the rest of our team. (Poszliśmy w dół rzeki, aby znaleźć resztę naszej drużyny.)
  We were walking down the street when we met Kate. (Szliśmy w dół ulicy, kiedy spotkaliśmy Kate.)
 3. na dalsze lata, poprzez lata
  There were many wars between France and Germany down the years. (Poprzez lata było wiele wojen między Francją i Niemcami.)
  Our relationship has gotten worse down the years. (Nasz związek poprzez lata się pogarszał.)
przymiotnik
 1. płatne natychmiast
 2. połknięty
 3. smutny, nieszczęśliwy, przybity
  Why are you so down? Did something happen? (Dlaczego jesteś taki nieszczęśliwy? Czy coś się stało?)
  He was really down after the divorce. (On był naprawdę nieszczęśliwy po rozwodzie.)
 4. zepsuty (np. komputer)
  The computer is down, you cannot play. (Komputer jest zepsuty, nie możesz grać.)
  Would you give me a lift as my car is down? (Podwiózłbyś mnie, jako że moje auto jest zepsute?)
 5. ukończony
  Our house is down, come and see it. (Nasz dom jest ukończony, chodź i zobacz go.)
  The painting is down, I can show it to my wife. (Obraz jest ukończony, mogę pokazać go swojej żonie.)
 6. tańszy potocznie
  We can't afford that car, we have to find something down. (Nie stać nas na ten samochód, musimy znaleźć coś tańszego.)
  I don't think we can find a down apartment. (Nie sądzę, abyśmy byli w stanie znaleźć tańsze mieszkanie.)
 7. trafiony, ranny potocznie
  Most of our soldiers were down, we had no chance of winning. (Większość naszych żołnierzy była ranna, nie mieliśmy szans na wygraną.)
  One of the policemen is down - we have to take him to the hospital. (Jeden z policjantów jest ranny - musimy zabrać go do szpitala.)
 8. dolny
czasownik
 1. szybko połknąć (np. kawę, posiłek)
  I downed my breakfast and rushed to work. (Szybko połknąłem śniadanie i pospieszyłem do pracy.)
  She was in a hurry but she managed to down the coffee. (Ona się spieszyła, ale zdołała szybko połknąć kawę.)
 2. powalić na ziemię
  He downed the opponent and won. (On powalił przeciwnika na ziemię i wygrał.)
  The guard downed her to protect her from the explosion. (Ochroniarz powalił ją na ziemię, aby ochronić ją przed eksplozją.)
rzeczownik
 1. meszek (delikatne włosy) [niepoliczalny]
  My daughter's down is soft and delicate. (Meszek mojej córki jest miękki i delikatny.)
  I love stroking my child's down. (Uwielbiam głaskać meszek mojego dziecka.)
 2. próba (w futbolu amerykańskim) [policzalny]
idiom
 1. przełykać coś
  I downed the pill. (Przełknąłem tabletkę.)
  He downed this disgusting drink. (On przełknął tego obrzydliwego drinka.)
 2. wyżłopać, wypić potocznie
  He downed the beer and belched. (On wyżłopał piwo i beknął.)
  After the race, she downed a whole bottle of water. (Po wyścigu ona wypiła całą butelkę wody.)
phrasal verb
 1. zapisać coś
  Are you getting this down? I won't repeat myself! (Zapisujesz to? Nie będę się powtarzać!)
  She's getting down her every thought. (Ona zapisuje każdą swoją myśl.)
przysłówek
 1. mniej do (jakiegoś poziomu)
  I will reduce my running time down to 40 minutes. (Zredukuję mój czas biegania do 40 minut.)
  Let's cut the movie down to 90 minutes. (Skróćmy ten film do 90 minut.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. schodzić (np. po schodach)
  I got down the stairs and he took the elevator. (Ja zszedłem po schodach, a on pojechał windą.)
  I taught my dog how to get down the stairs. (Nauczyłem mojego psa jak schodzić po schodach.)
 2. schylić się, zniżyć, położyć
  She got down to lift the pencil. (Ona się schyliła, aby podnieść ołówek.)
 3. odejść od stołu (po posiłku)  BrE
  No one is going to get down until we set this down. (Nikt nie odejdzie od stołu dopóki tego nie ustalimy.)
  She got down and left the kitchen. (Ona odeszła od stołu i wyszła z kuchni.)
 4. zanotować
  I will get down your number. (Zanotuję sobie twój telefon.)
  The detective got down the car registration number. (Detektyw zanotował numer rejestracyjny samochodu.)
  link synonim: jot down
 5. przygnębiać
 6. dobrze się bawić (szczególnie tańcząc lub grając muzykę)  AmE

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. zasmucić kogoś, zmartwić kogoś
  The information got me down. (Informacja mnie zasmuciła.)
  His story really got everyone down. (Jego historia bardzo wszystkich zasmuciła.)
phrasal verb
 1. załapać coś (np. nauczyć się grać na pianinie)
 1. włączając każdy element czegoś (np. co do grosza)
  She planned the dinner down to every detail. (Ona zaplanowała tę kolację w każdym szczególe.)
phrasal verb
 1. zabrać się do czegoś (np. trudnego zadania)
  I finally got down to work. (Ostatecznie zabrałem się do pracy.)
  I will get down to this hard task. (Zabiorę się do tego trudnego zadania.)
phrasal verb
 1. zjeść lub wypić coś, przekonać kogoś do zjedzenia lub wypicia czegoś
  How did you get broccoli down him? (Jak ci się udało przekonać go do zjedzenia brokułów?)