Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"dobrze się bawić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dobrze się bawić" po polsku

dobrze się bawić

obrazek do "have fun" po polsku obrazek do "have a good time" po polsku
czasownik
 1. sport *****
  • hasać, dobrze się bawić
   Let your children sport in the garden, it's so warm today. (Pozwól dzieciom hasać w ogródku, dziś jest tak ciepło.)
   You should stop worrying and sport tonight! (Powinieneś przestać się martwić i dobrze się dziś bawić!)
 2. enjoy ****
  • podobać się, dobrze się bawić [przechodni]
   My mother really enjoyed the show on Sunday. (Moja mama naprawdę dobrze się bawiła podczas show w niedzielę.)
   Did you enjoy your day off? (Dobrze się bawiłeś w wolnym dniu?)
   I enjoyed every minute of the movie. (Podobała mi się każda minuta filmu.)
   She enjoyed her trip to Barcelona. (Wycieczka do Barcelony podobała się jej.)
 3. have a good time  
  Did you have a good time at the party? (Dobrze się bawiłeś na przyjęciu?)
  link synonim: have fun
 4. enjoy oneself
 5. have a bash    AmE
 6. be on the tiles
 7. jol SAE slang   [nieprzechodni]
 1. have fun *  
  You don't know how to have fun at all. (Kompletnie nie umiesz się bawić.)
  I didn't have too much fun. (Nie bawiłem się zbyt dobrze.)
  link synonim: have a good time
 2. have good fun   potocznie
phrasal verb
 1. get down *
idiom
 1. have a laugh BrE
  • dobrze się bawić, mieć ubaw po pachy
   The movie was hilarious, we had a laugh. (Film był bardzo śmieszny, mieliśmy ubaw po pachy.)
   I had a laugh when my brother clowned. (Miałem ubaw po pachy, gdy mój brat się wygłupiał.)
 2. get naked   slang
  Get naked but be home before midnight. (Baw się dobrze, ale bądź w domu przed północą.)
 3. have a riot
 1. have a ball   potocznie
 2. get one's groove on potocznie

powered by  eTutor logo