"powalić na ziemię" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powalić na ziemię" po polsku — Słownik angielsko-polski

powalić na ziemię

czasownik
 1. down *****  
  He downed the opponent and won. (On powalił przeciwnika na ziemię i wygrał.)
  The guard downed her to protect her from the explosion. (Ochroniarz powalił ją na ziemię, aby ochronić ją przed eksplozją.)
 2. deck **
  • powalić na ziemię (np. silnym ciosem) informal
   I can deck you with one finger. (Mogę cię powalić na ziemię jednym palcem.)
   You have to deck him with your first punch. (Musisz powalić go na ziemię swoim pierwszym ciosem.)
   He decked me and stole my wallet. (Powalił mnie na ziemię i ukradł mi portfel.)
 3. floor *****
  • powalić (kogoś) na ziemię informal [TRANSITIVE]
   One of the gangsters floored the policeman and handcuffed him. (Jeden z bandytów powalił policjanta na ziemię i zakuł w kajdanki.)
   Floor him and don't let him run. (Powal go na ziemię i nie pozwól mu uciec.)