"od stóp do głów" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "od stóp do głów" po polsku

od stóp do głów

przysłówek
 1. down *****
  • w całości, od stóp do głów (np. umyć)
   I washed him from the head down. (Umyłam go od stóp do głów.)
   He was dressed in gold from the head down. (On był ubrany w złoto od stóp do głów.)
 2. cap-a-pie
  • od stóp do głów, całkowicie (np. uzbrojony, ubrany) słowo zapożyczone
   He was armed cap-a-pie for the battle. (On był uzbrojony od stóp do głów na bitwę.)
 3. head-to-foot  
przymiotnik
 1. head-to-toe  
idiom
 1. to one's fingertips  
  He was covered in mud to his fingertips. (On był pokryty błotem od stóp do głów.)
 1. from head to toe , from head to foot , from top to toe  

Powiązane zwroty — "od stóp do głów"

czasownik
umyć (od stóp do głów) = strip-wash

powered by  eTutor logo