Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"stary budynek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stary budynek" po polsku

"stary budynek" — Słownik kolokacji angielskich

old building kolokacja
  1. old przymiotnik + building rzeczownik = stary budynek
    Bardzo silna kolokacja

    He even looked into the old building on the end.