"postarzać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "postarzać" po polsku

postarzać

czasownik
  1. date ****
    • postarzać (np. ubrania, makijaż) [przechodni]
      I think this make-up dates you. (Myślę, że ten makijaż cię postarza.)
      I need a haircut that would date me. (Potrzebuję fryzury, która by mnie postarzyła.)
  2. antiquate

Powiązane zwroty — "postarzać"

przymiotnik
stary = old +10 znaczeń
rzeczownik
stary = old man +10 znaczeń
starość = old age +5 znaczeń
staroć = dinosaur +1 znaczenie
wykrzyknik
idiom
stary = along in years +1 znaczenie
czasownik