"young fellow" — Słownik kolokacji angielskich

young fellow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): młody facet
  1. young przymiotnik + fellow rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The great thing now was to get away, and the young fellow did not stop long to think.