"senior fellow" — Słownik kolokacji angielskich

senior fellow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): starszy facet
  1. senior przymiotnik + fellow rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    From 1949 to 1966, he was a senior research fellow there.