BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"stara" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stara" po polsku

przymiotnik
 1. somebody's old woman **
  • czyjaś stara (o żonie, matce)
   My old woman will kill me if I am late. (Moja stara mnie zabije, jeśli się spóźnię.)
rzeczownik
 1. old dear
 2. dutch

stara, stary

rzeczownik
 1. aged parent
Old people banging, happy
przymiotnik
 1. old *****
  • stary (nie młody)
   I didn't know that he's so old. (Nie wiedziałem, że on jest taki stary.)
   She says she's too old to go to parties. (Ona mówi, że jest za stara, aby chodzić na imprezy.)
   Greg is older than Toby. (Greg jest starszy niż Toby.)
   zobacz także: elder
  • stary (nie nowy)
   What did you do with your old car? (Co zrobiłeś ze swoim starym samochodem?)
   I hate these shoes - they are old and ugly. (Nie cierpię tych butów - są stare i brzydkie.)
   przeciwieństwo: recent
 2. elderly **
  • starawy, stary (np. maszyneria)
   My sewing machine is elderly, I have to get a new one. (Moja maszyna do szycia jest starawa, muszę kupić nową.)
   The aircraft is elderly. It doesn't look safe. (Samolot jest starawy. Nie wygląda bezpiecznie.)
   My elderly vehicle has just broken down. (Mój stary pojazd właśnie się zepsuł.)
 3. long-time , także: longtime **
  • stary, odwieczny (np. przyjaciel, wróg)
   Mark is my long-time friend. (Mark jest moim starym przyjacielem.)
   Tom is his long-time enemy because he stole his girlfriend in high school. (Tom jest jego odwiecznym wrogiem, bo ukradł mu dziewczynę w liceum.)
 4. aged *
 5. archaic
 6. ole
  • stary (używane do reprezentacji sposobu wymawiania słowa "old" przez niektóre osoby) written
 7. hoary
 8. olde old use , olden old use
 9. in one's dotage
 10. auld
 11. attrite , także: attrited
rzeczownik
 1. old man ***
  • stary (o ojcu, mężu) informal
   My old man wants me to clean my room before I go. (Mój stary chce, żebym posprzątał pokój, zanim pójdę.)
   Mary's coming to my party alone because her old man has to work. (Mary przyjdzie na moją imprezę sama, bo jej stary musi pracować.)
  • stary (o przyjacielu) informal
   Hey, old man! How's it going? (Cześć, stary! Jaki leci?)
   This is my old man, Peter. (To mój stary przyjaciel, Peter.)
 2. mate **
 3. sport *****
  • stary (odzywka do kolegi) Australian English spoken
   Sport, that's the best joke I've ever heard. (Stary, to najlepszy żart, jaki kiedykolwiek słyszałem.)
   Sport, she told me she loved me! (Stary, ona powiedziała mi, że mnie kocha!)
 4. old thing old-fashioned
 5. marra
 6. cuz
 7. old sport British English humorous
 8. old chap , old fellow
 9. paisano
 10. cully
wykrzyknik
 1. old boy
idiom
 1. along in years
 2. old bean
The Supreme Struggle in the
czasownik
 1. struggle ****
 2. bother ***
 3. fight *****
  • walczyć (o coś), starać się (o coś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   It's your right and you should fight for it. (To twoje prawo i powinieneś o nie walczyć.)
   I am going to fight for her against the whole world. (Zamierzam walczyć o nią przeciwko całemu światu.)
 4. endeavour British English , endeavor American English *
 5. strive *
 6. woo *
 7. procure

Powiązane zwroty — "stara"

czasownik
pracować (starać się coś osiągnąć) = work
przymiotnik
starszy = senior , Snr (skrót) , Snr. (skrót) +1 znaczenie
staranny = careful +7 znaczeń
rzeczownik
przysłówek
starannie = carefully +6 znaczeń
phrasal verb
węszyć (starać się czegoś dowiedzieć) = poke around , poke into something
idiom

"stara" — Słownik kolokacji angielskich

aged parent kolokacja
 1. aged przymiotnik + parent rzeczownik = stary, stara (określenie na rodzica)
  Luźna kolokacja

  What manner of child are you, to so treat your aged parents!

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo