"tell one's partner" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's partner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś partner
  1. tell czasownik + partner rzeczownik
    Silna kolokacja

    Do I have to tell my new partner about it?