"excited" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "excited" po angielsku

excited **

obrazek do "excited" po polsku
przymiotnik
 1. podniecony, podekscytowany
  Hank got very excited. (Hank mocno się podekscytował.)
  The voice at the other end was excited. (Głos po drugiej stronie był podekscytowany.)
  Julie felt both excited and nervous on the way to the airport. (Julie czuła się jednocześnie podekscytowana i zdenerwowana w drodze na lotnisko.)
 2. zdenerwowany, przejęty
  I think he lost the race because he was too excited. (Uważam, że on przegrał wyścig, ponieważ był zbyt przejęty.)
  He was very excited about his graduate work. (On był bardzo przejęty swoją pracą dyplomową.)
 3. pobudzony, podniecony (seksualnie)
  He was very excited after their date. (On był bardzo podniecony po ich randce.)
  link synonim: aroused
 4. wzbudzony (o cząsteczkach lub atomach)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. ekscytować, emocjonować [przechodni]
  The match excited the viewers. (Mecz emocjonował telewidzów.)
  The idea of a trip to Japan excites me. (Pomysł wycieczki do Japonii mnie ekscytuje.)
 2. pobudzać, rozbudzać, wzbudzać (np. podziw, zainteresowanie) oficjalnie [przechodni]
  His speeches excite admiration in the crowd. (Jego przemowy wzbudzają podziw w tłumie.)
  Her arguments excited controversy. (Jej argumenty wywołały kontrowersje.)
 3. doprowadzać do, prowokować, sprowokować (np. bunt, powstanie) oficjalnie [przechodni]
  The peasants excited a rebellion in the village. (Chłopi sprowokowali bunt w wiosce.)
 4. podniecać, pobudzać (np. seksualnie) [przechodni]
  She knows how to excite me. (Ona wie, jak mnie pobudzić.)
  The way she walks excites him. (Sposób w jaki ona chodzi, podnieca go.)
 5. pobudzić, pobudzać (np. system nerwowy) [przechodni]
  The doctors tried to excite her nervous system. (Doktorzy próbowali pobudzić jej system nerwowy.)
 6. wzbudzać (np. atom, molekuły) [przechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "get excited" po polsku
czasownik
 1. ekscytować się, być podekscytowanym

powered by  eTutor logo