BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"podekscytowany czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podekscytowany czymś" po polsku

obrazek do "excited" po polsku
przymiotnik
 1. excited **
  • podniecony, podekscytowany
   Hank got very excited. (Hank mocno się podekscytował.)
   The voice at the other end was excited. (Głos po drugiej stronie był podekscytowany.)
   Julie felt both excited and nervous on the way to the airport. (Julie czuła się jednocześnie podekscytowana i zdenerwowana w drodze na lotnisko.)
 2. eager **
  • przejęty, podekscytowany, podniecony
   The crowd was very eager when she went to the stage. (Tłum był bardzo podekscytowany, kiedy ona weszła na scenę.)
   His face looked eager when she gave him the tickets. (Jego twarz wyglądała na przejętą, gdy ona dała mu bilety.)
 3. high *****
  • podekscytowany, szczęśliwy
   Why are you so high? Did you get a raise? (Czemu jesteś taka podekscytowana? Dostałaś podwyżkę?)
   She was so high on her wedding day. (Ona była taka szczęśliwa w dniu swojego ślubu.)
   Don't be so high, she'll find out about our surprise. (Nie bądź taki podekscytowany, ona dowie się o naszej niespodziance.)
 4. thrilled
  • podekscytowany (czymś)
   I'm so thrilled about going to Mexico! (Jestem taki podekscytowany wyjazdem do Meksyku!)
   She was thrilled to see you again. (Ona była podekscytowana tym, że cię znów zobaczyła.)
 5. delirious
 6. worked up   potocznie
 7. hyper
 8. pumped
 9. keyed up
 10. thrilled that
 11. wound up , wrought-up
 12. atwitter
 13. aflutter
 14. jazzed  
  I now understand why you were jazzed about it. (Teraz rozumiem, dlaczego byłeś tym podekscytowany.)
 15. wired up
 16. psyched    AmE potocznie
  The audience was psyched about the Tame Impala show. (Publiczność była podekscytowana koncertem Tame Impala.)
 17. twirly
 18. gassed
idiom
 1. worked up about something , worked up over something

podekscytowany czymś

 1. excited about something
  • przejęty czymś, podekscytowany czymś
   I'm so excited about this concert! (Jestem taka podekscytowana tym koncertem!)
 2. excited by something  
 3. thrilled about something  
  You're getting married and your parents are thrilled about this. (Bierzesz ślub, a twoi rodzice są tym podekscytowani.)
 4. keyed up with something , keyed up about something , keyed up at something  
idiom
 1. taken with something , taken by something
czasownik
 1. thrill **  
  I think it will thrill you. (Myślę, że to może was podekscytować.)
  The news of his arrival thrilled me. (Wiadomość o jego przyjeździe mnie podekscytowała.)
 2. thirl   dialekt
czasownik
 1. excite *
  • ekscytować, emocjonować [przechodni]
   The match excited the viewers. (Mecz emocjonował telewidzów.)
   The idea of a trip to Japan excites me. (Pomysł wycieczki do Japonii mnie ekscytuje.)
 2. sizzle , także: zizzle
obrazek do "get excited" po polsku
czasownik
 1. get excited , become excited
phrasal verb
 1. charge up    AmE potocznie
  Stop charging up, we are not sure about that yet. (Przestań się ekscytować, nie jesteśmy jeszcze tego pewni.)
  There is no need to charge up, it's nothing big or special. (Nie ma potrzeby się ekscytować, to nic wielkiego czy specjalnego.)
 2. get turnt slang
idiom
 1. flip out
 2. go bananas
  • oszaleć (z radości), podekscytować się
   Mark is going to go bananas when we tell him about the surprise. (Mark oszaleje z radości, gdy powiemy mu o niespodziance.)

powered by  eTutor logo