"hear about something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hear about something" po angielsku — Słownik polsko-angielski

hear about something **

  1. usłyszeć o czymś
    I've heard about this new diet. (Słyszałem o tej nowej diecie.)
    I heard about his accident, is he OK? (Słyszałem o jego wypadku, czy wszystko z nim w porządku?)