"about" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

about przysłówek

czasownik + about
Kolokacji: 247
worry about • complain about • wander about • mill about • scattered about • spin about • move about • read about • learn about • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.