"zostawać przeznaczonym na coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zostawać przeznaczonym na coś" po polsku

zostawać przeznaczonym na coś

phrasal verb
  1. go to something *****
    • zostawać przeznaczonym na coś (na jakiś cel)
      The raised money will go to children from orphanages. (Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na dzieci z domów dziecka.)
      Her pocket money went to new clothes. (Jej kieszonkowe zostało przeznaczone na nowe ubrania.)

powered by  eTutor logo