BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"go back to something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "go back to something" po angielsku

go back to something

phrasal verb
 1. wracać do czegoś
  She is going back to Canada soon. (Ona wraca wkrótce do Kanady.)
  I go back to work next month. (Wracam do pracy w przyszłym miesiącu.)
 2. datować się do czegoś (np. czasów rzymskich)
  London's history goes back to its founding by Romans. (Historia Londynu jest datowana od założenia go przez Rzymian.)
  This tradition goes back to the early 1950s. (Ta tradycja jest datowana na początek lat 50.)
phrasal verb
 1. wracać, powracać
  I like going back here, I love my hometown. (Lubię tu wracać, kocham moje miasto rodzinne.)
 2. datować się wstecz
  This book goes back 300 years. (Ta książka datuje się wstecz 300 lat.)
  These gold coins go back 150 years. (Te złote monety datuje się wstecz 150 lat.)
 3. znać się od dawna
  "Do you know each other?" "Yes, we go back." ("Czy wy się znacie?" "Tak, znamy się od dawna.")
  We go back, you can tell me everything. (Znamy się od dawna, możesz mi wszystko powiedzieć.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. Zawróć.
  Go back immediately. (Natychmiast zawróć.)
  On the next junction, go back. (Zawróć na następnym skrzyżowaniu.)

powered by  eTutor logo