ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"headline" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

headline rzeczownik

rzeczownik + headline
Kolokacji: 15
newspaper headline • news headline • banner headline • page headline • world headline • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
2. news headline = wiadomości nagłówek news headline
3. banner headline = duży, szeroki nagłówek (często na całą szerokość strony) banner headline
  • The banner headline was the last thing I wanted to see.
  • There were banner headlines and the photographs of five children.
  • It never did flood, but the American had its banner headline.
  • That was the banner headline for the Latin evening news.
  • "We are all Americans," the paper declared in a banner headline.
  • Gone were the crises that had once produced banner headlines.
  • They more than make up for their failures and Mac gets his banner headline.
  • There was a picture of the United States under a banner headline.
  • Some of the sites carry banner headlines on anthrax exposure.
  • The lettering style is that of a newspaper's banner headline.
4. page headline = nagłówek strony page headline
headline + rzeczownik
Kolokacji: 17
headline news • headline act • headline tour • headline writer • CNN Headline News • ...
headline + czasownik
Kolokacji: 23
headline reads • headline says • headline proclaims • headline screams • headline announces • ...
czasownik + headline
Kolokacji: 26
make headlines • grab headlines • read the headline • get several headlines • see the headlines • ...
przymiotnik + headline
Kolokacji: 33
national headline • front-page headline • tabloid headline • international headline • big headline • ...
przyimek + headline
Kolokacji: 9
of headlines • for headlines • to headlines • under the headline • with the headline • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.