mind-boggling = niewyobrażalny, ogromny, zadziwiający, niepojęty

big big buck bunny

Źródło: http://www.bigbuckbunny.org/index.php/category/random-fluff/

niewyobrażalny, ogromny, zadziwiający, niepojęty