"wyolbrzymienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyolbrzymienie" po polsku

wyolbrzymienie

rzeczownik
 1. exaggeration
  • przesada, wyolbrzymienie
   Today was probably the worst day of my life, and that's not an exaggeration. (Dziś był prawdopodobnie najgorszy dzień w moim życiu i to nie jest przesada.)
   It is no exaggeration to say that water will be the most important strategic asset of the 21st century. (Nie jest przesadą stwierdzenie, że woda będzie najważniejszym zasobem strategicznym XXI wieku.)
   His every statement borders on exaggeration. (Każde jego oświadczenie graniczy z przesadą.)
 2. big talk
 3. overplaying
 4. overstating
 5. overtalking
czasownik
 1. exaggerate *
 2. magnify
  • powiększać, wyolbrzymiać
   Some people have a tendency to magnify every minor fault in others. (Niektórzy mają tendencję wyolbrzymiania każdej drobnej wady innych.)
   He magnified the importance of this document. (On wyolbrzymił powagę tego dokumentu.)
 3. overplay
 4. hyperbolize , także: hyperbolise BrE
 5. over-egg
 6. overspeak

Powiązane zwroty — "wyolbrzymienie"

rzeczownik

"wyolbrzymienie" — Słownik kolokacji angielskich

big talk kolokacja
 1. big przymiotnik + talk rzeczownik = wielkie słowa, wyolbrzymienie
  Zwykła kolokacja

  What we got here, friends, is a lot of two things - big talk and white space.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo