Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"cognitive enhancer" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cognitive enhancer" po angielsku

"cognitive enhancer" — Słownik kolokacji angielskich

cognitive enhancer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poznawczy wzmacniacz
  1. cognitive przymiotnik + enhancer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some suspect that children are using stimulants as a cognitive enhancer at the request of their achievement-oriented parents.