14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"przyśpieszenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyśpieszenie" po polsku

przyśpieszenie

rzeczownik
 1. acceleration *
  • przyspieszenie, przyśpieszenie
   Sloan hoped to make my death look like a sudden acceleration of the disease. (Sloan chciał, aby moja śmierć wyglądała na nagłe przyspieszenie rozwoju choroby.)
   Force equals mass times acceleration, we got it. (Siła równa się masa razy przyspieszenie, rozumiemy.)
 2. precipitation , precip informal
 3. spurt , także: spirt
 4. pick-up
 5. quickening
 6. speedup , speed-up
 7. speedup
 8. turn of speed
czasownik
 1. accelerate **
 2. stimulate **
 3. hasten  
  The illness hastened his death. (Choroba przyspieszyła jego śmierć.)
  This attack will hasten our victory. (Ten atak przyspieszy naszą wygraną.)
 4. precipitate
 5. quicken
 6. spurt , także: spirt
 7. expedite
 8. catalyse British English , catalyze American English
 9. pick up speed
 10. festinate   old use
phrasal verb
 1. speed up *
 1. gather pace
phrasal verb
 1. speed something up , speed up something *
  • przyspieszać coś, przyśpieszać coś
   British government is trying to speed up the process of reform. (Brytyjski rząd próbuje przyśpieszyć proces reform.)
   Adding water to the solution speeds the reaction up. (Dodanie wody do roztworu przyspiesza reakcję.)
 2. hurry something up
czasownik
 1. spur **  
  Don't spur me! I'm moving as fast as I can. (Nie ponaglaj mnie! Działam tak szybko, jak mogę.)

powered by  eTutor logo