Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"przyspieszenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyspieszenie" po polsku

przyspieszenie

rzeczownik
 1. acceleration *
  • przyspieszenie, przyśpieszenie
   Sloan hoped to make my death look like a sudden acceleration of the disease. (Sloan chciał, aby moja śmierć wyglądała na nagłe przyspieszenie rozwoju choroby.)
   Force equals mass times acceleration, we got it. (Siła równa się masa razy przyspieszenie, rozumiemy.)
 2. precipitation , precip informal
 3. spurt , także: spirt
 4. pick-up
 5. quickening
 6. speedup , speed-up
 7. speedup
 8. turn of speed
obrazek do "speed up" po polsku
czasownik
 1. accelerate **
 2. precipitate
 3. quicken
 4. spurt , także: spirt
 5. expedite
 6. catalyse British English , catalyze American English
 7. quetch   old use
phrasal verb
 1. speed up *
 2. hot up
 1. gather way
czasownik
 1. speed along
 2. gather speed  
 3. prepone
idiom
 1. step on it American English spoken , step on the gas American English spoken
  • depnąć na gaz, przyspieszyć
   We have to be there in five minutes, step on it! (Musimy być tam za pięć minut, depnij na gaz!)
   Step on the gas if you don't want us to be late for our own wedding. (Przyspiesz, jeśli nie chcesz, żebyśmy spóźnili się na nasz własny ślub.)
 2. pick up the pace

Powiązane zwroty — "przyspieszenie"

przymiotnik
stały (np. temperatura, przyspieszenie) = uniform
niestały (np. temperatura, przyspieszenie) = nonuniform
czasownik
inne
phrasal verb
spieszyć się = trot off +1 znaczenie
idiom
rzeczownik

powered by  eTutor logo