"główne środki przekazu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "główne środki przekazu" po polsku

główne środki przekazu

rzeczownik
  1. major media  

"główne środki przekazu" — Słownik kolokacji angielskich

major media kolokacja
  1. major przymiotnik + media rzeczownik = główne środki przekazu
    Bardzo silna kolokacja

    Of all the major media, radio had the most varying fortunes between 1945 and 1990.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo