"wielki wyjątek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wielki wyjątek" po polsku

wielki wyjątek

rzeczownik
 1. major exception  

"wielki wyjątek" — Słownik kolokacji angielskich

major exception kolokacja
 1. major przymiotnik + exception rzeczownik = wielki wyjątek
  Silna kolokacja

  Can we come back at two and go straight into matter C, major exceptions.

  Podobne kolokacje:
great exception kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielki wyjątek
 1. great przymiotnik + exception rzeczownik
  Luźna kolokacja

  But the trade center attack, the great exception for so many areas of life, may make things different here, too.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo