BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"win several majors" — Słownik kolokacji angielskich

win several majors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygrywać kilka major
  1. win czasownik + major rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For the first time since 2000, two Americans won majors.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo