"include titles" — Słownik kolokacji angielskich

include titles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj tytuły
  1. include czasownik + title rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The list of his books includes more than sixty titles.

powered by  eTutor logo