"tory" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tory" po polsku

tory

rzeczownik
 1. tracks **
  • tory (kolejowe), szyny (pod wózek)
   The three tried to run to the other side of the tracks, she said. (Ona powiedziała, że ta trójka próbowała uciec na drugą stronę torów.)
   The train was stopped because the tracks were blocked. (Pociąg został zatrzymany, bo tory były zablokowane.)

tor

rzeczownik
 1. circuit **
  • tor, bieżnia [COUNTABLE]
   I used to see her all the time, on the circuit. (Kiedyś widywałem ją cały czas na bieżni.)
   She likes training on the circuit. (Ona lubi trenować na bieżni.)
 2. lane **   [COUNTABLE]
  The cars taking part in the race were placed on separate lanes. (Samochody biorące udział w wyścigu zostały ustawione na osobnych torach.)
  The first lane is out of order, so go to the second one. (Pierwszy tor jest wyłączony z użytku, więc idź do drugiego.)
 3. course , *****   [COUNTABLE]
  He took his new racing car to the course. (On wziął swój nowy samochód wyścigowy na tor.)
  He wanted the second course but it was taken. (On chciał drugi tor, ale był zajęty.)
 4. line *****
  • tor (kolejowy) [COUNTABLE]
   There are old train lines behind my house. (Za moim domem są stare tory kolejowe.)
 5. tor
 6. chute  
  This chute is out of order today. (Ten tor jest dzisiaj nieczynny.)
 7. track ****
  • tor, droga (np. burzy, tajfunu) [COUNTABLE]
   You can watch the track of the storm online. (Możesz oglądać tor burzy w internecie.)
   We have to analyze the track of the hurricane to be ready for it in the future. (Musimy przeanalizować drogę huraganu, żeby w przyszłości być na niego gotowym.)
 8. trajectory *
 9. thorium
 10. torr
 11. line of flight
 12. laneway   old use
rzeczownik
 1. Torah , także: Tora
  • Tora (najważniejszy tekst objawiony judaizmu, składający się z 5 ksiąg)
   Torah consists of five books. (Tora składa się z pięciu ksiąg.)
   He reads the Torah in the synagogue every day. (On codziennie czyta Torę w synagodze.)
 2. Torah  

"tory" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tory" po angielsku

rzeczownik
 1. torys (członek angielskiej partii konserwatywnej)

powered by  eTutor logo