ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"lane" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lane" po angielsku

lane **

obrazek do "lane" po polsku
rzeczownik
 1. dróżka [policzalny]
  I used to walk down this lane very often when I was a teenager. (Miałem w zwyczaju często chodzić tą dróżką, kiedy byłem nastolatkiem.)
  This country lane leads to a church. (Ta wiejska dróżka prowadzi do kościoła.)
 2. uliczka, alejka [policzalny]
  I am scared of this lane. (Boję się tej uliczki.)
  This lane is so cute, there are so many flowers here! (Ta alejka jest urocza, jest tu tyle kwiatów!)
 3. pas ruchu [policzalny]
  The driver pulled out to the fast lane and sped up. (Kierowca zjechał na pas szybkiego ruchu i przyspieszył.)
  Remember we are on a two-lane street. (Pamiętaj, że jesteśmy na ulicy dwupasmowej.)
  Stay in your lane. (Pozostań na swoim pasie ruchu.)
 4. tor [policzalny]
  The cars taking part in the race were placed on separate lanes. (Samochody biorące udział w wyścigu zostały ustawione na osobnych torach.)
  The first lane is out of order, so go to the second one. (Pierwszy tor jest wyłączony z użytku, więc idź do drugiego.)
 5. szpaler
  There's a beautiful tree lane on my street. (Na mojej ulicy jest piękny szpaler drzew.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

the key ** , także: the paint * , także: the lane

rzeczownik
 1. trumna, obszar ograniczony (koszykówka), pole trzech sekund

Powiązane zwroty — "lane"

przymiotnik
two-lane = dwupasmowy (o drodze, autostradzie)
rzeczownik
kolokacje

"lane" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "lane" po polsku

obrazek do "pour" po polsku obrazek do "pee" po polsku
czasownik
 1. pour , *** , pour down , pee down
  • lać (o deszczu) [nieprzechodni]
   We can't go out because the rain is pouring down. (Nie możemy wyjść, bo leje deszcz.)
 2. pee
 3. pelt , pelt down
 4. leak **
  • szczać, lać, sikać slang [nieprzechodni]
   I have to go somewhere and leak. (Muszę gdzieś pójść i się wyszczać.)
   We have to stop, Peter wants to leak. (Musimy się zatrzymać, Peterowi chce się lać.)
 5. larrup
 6. whaz potocznie
idiom
 1. rain pitchforks
phrasal verb
 1. hammer down
rzeczownik
 1. pump ship
czasownik
 1. stream ***
  • napływać, lać się
   Water was streaming into our boat. (Woda lała się do naszej łodzi.)
   The tears were streaming down her cheeks. (Łzy lały się jej po policzkach.)
 2. flow , ***
  • lać się (np. o alkoholu), być łatwo dostępnym w dużych ilościach (np. o pieniądzach) [nieprzechodni]
   I remember alcohol flowing freely at my stag night. (Pamiętam, że alkohol się lał się strumieniami na moim wieczorze kawalerskim.)
   Come to my party! There'll be a lot of girls and the alcohol will flow freely - it will be great! (Przyjdź na moją imprezę! Będzie dużo dziewczyn i alkohol będzie się lał strumieniami - będzie super!)

powered by  eTutor logo