"gwałtowny ruch" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gwałtowny ruch" po polsku

gwałtowny ruch

rzeczownik
 1. flick *
przymiotnik
 1. dart *  
  His dart scared the cat. (Jego gwałtowny ruch przestraszył kota.)
  He caught her with a single dart. (On złapał ją jednym szybkim ruchem.)

"gwałtowny ruch" — Słownik kolokacji angielskich

sudden move kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwałtowny ruch
 1. sudden przymiotnik + move rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  So there was absolutely no sudden move by the men on final approach?

  Podobne kolokacje:
violent movement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwałtowny ruch
 1. violent przymiotnik + movement rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  He opened his door with a violent movement and climbed out rapidly, coming around to her side of the car a at once.

  Podobne kolokacje:
violent motion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwałtowny ruch
 1. violent przymiotnik + motion rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  He was frequently ill from the violent motion of the truck.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo