"unusual move" — Słownik kolokacji angielskich

unusual move kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykły ruch
  1. unusual przymiotnik + move rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It's an unusual move, but one that may become more commonplace.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo