"unusual circumstance" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadzwyczajna okoliczność
  1. unusual przymiotnik + circumstance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Actually, the two men did meet once under unusual circumstances.

powered by  eTutor logo