"unusual feature" — Słownik kolokacji angielskich

unusual feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykła cecha
  1. unusual przymiotnik + feature rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Each of these has a particularly unusual feature about them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo