"unusual step" — Słownik kolokacji angielskich

unusual step kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykły krok
  1. unusual przymiotnik + step rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Gregory was also asked why he had taken the unusual step of trying to change his own parents.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo